Maastikuhooldaja
Töö kooskõlastamine

    Töö tellija ja metsuri vahelise koostöö tõrgeteta laabumiseks enne tööde alustamist puude hooldustöödel või langetamisel peab tellija esitama metsurile vastava raieloa originaali. Metsur peab eelnevalt käima objektil kohapeal olukorraga tutvumas, hindama hooldatava või langetatava puu seisukorda ning kõiki tööga seotud võimalikke ohtusid. Pärast töö kalkuleerimist esitab metsur töö tellijale kirjalikus vormis pakkumise teostatava töö kokkuvõtliku kirjelduse, töö teostamise aja ja mahu, sh puu tükeldamine ja okste äravedu, töö hinna ja tasumise korra kohta. Metsur ei vastuta objektil oleva vara kindlustamise eest, küll aga tema poolt hooletuse tõttu rikutud vara hüvitamise eest. Kokkuleppe saavutamisel allkirjastatakse pakkumine mõlemapoolselt.

  Kontakt

.

Meile saate kirjutada ja helistada

 

Uibu.R OÜ: Uibu talu, Lauküla, Sangaste vald, 67011 Valgamaa

Telefon:  5626 8281

raituibu@gmail.com

OÜ Uibu.R |