Maastikuhooldaja
Pargis
Aias

   OHTLIKE PUUDE LANGETUS

Ohtlikuks tuleb puid pidada siis, kui puu on teede, parkimisplatside ja katuste kohal või hoonete lähedal:

   * rippes puud ja lahtised oksad

   * kaldu olevad puud

   * halva tüve seisundi tõttu murdumisohtlikud puud ja tüükad

   * kuivad jämedad oksad

   * epideemiat põhjustavad haigused (nt tamme äkksurm, punavöötaud) ja kahjurid, mis ohustavad terveid puistuid parkides (nt mõned üraskid)

   * tormiheide, kui puu on juurekavast lahti lõigatud

Kuna kogemuseta silm ei oska näha puu sees olevatest pingetest tekkinud vigastusi ja puu langemise etteaimamatut teed, siis on ilma spetsiaalse ettevalmistuse ja varustuseta puu langetamine lausa eluohtlik.

Tuleme teie juurde, hindame puude ja okste murdumisohtlikkust, toestame puud ning toome spetsiaalse varustuse abil ohtlikud osad alla nii, et Teie varale (hoone, aed, taimed, muruplats jne) ei teki kahjustusi - olgu puuoks kasvõi korstna kõrval.

 

 

Copyright © Uibu.R OÜ |